понедельник, 23 апреля 2018 г.

Важливим атрибутом  в загальноосвітніх закладах, складовою частиною навчально-виховного процесу повинна бути навчально-дослідна земельна ділянка. 

Навчально-дослідницька  робота на ділянці є важливою ланкою зв’язку викладання біології з життям вона відіграє важливу роль у підвищенні якості знань учнів з біології, пробуджує і розвиває у школярів різноманітні пізнавальні інтереси, знайомить їх з новими методами використання теоретичних знань учнів до самостійного пошуку і узагальнення знань, сприяє вдосконаленню практичних умінь і навиків, знайомить з науковими основами сільськогосподарського виробництва, виховує інтерес до сільського господарства і відіграє важливу роль в профорієнтаційній роботі. 

Навчання учнів проведення дослідів та ознайомлення  з  сучасними технологіями вирощування насіння на прикладах найважливіших у господарському відношенні для нашого району сільськокогосподарських  культур.

воскресенье, 22 апреля 2018 г.

ОГОЛОШЕННЯ

Шановні батьки!
Ви запрошуєтесь на батьківські збори, які відбудуться25.04.18, о8:30 год.
Просимо Вас підійти та поспілкуватись
допомогти прийняти рішення відносно змін  у навчально -виховній діяльності нашого класу.
Дякую Вам, якщо відгукнетесь.
З найкращими побажаннями Забрудська О.В

воскресенье, 18 марта 2018 г.

Читання

Читання

 


ПРАВИЛА ЧИТАННЯ 
Голосні літери 

 1. Першою в черзі буква А. Які звуки вона може давати? 
  • [ei] у відкритому ударному складі, в поєднаннях ai, ay, і перед буквосочетанием ange:baker, crane, cable, gain, rain, bay, stay, change, dangerous. Серед винятків: many, have, said.
  • в поєднаннях ai, ay, age в безударном складі ця буква дає звук [i]: Sunday, carriage, captain, storage.
  • [æ] в закритому складі: cap, dangle, factor, hatch, rash, rat.
  • [Ɔ] в закритому складі після w, wh: wad, waffle, what.
  • [Ə] в безударном складі: myopia, pasta, regalia.
  • [ƐƏ] в поєднаннях air, are: hair, bare, pair, rare, stair, mare.
  • [a:] в поєднаннях ar, aft, ass, ance, ast, ath, ans, ask, ant, alf, anch: card, barge, craft, after, grass, bass, dance, glance, last, past, rather, father, answer, bask, task, plant, grant, half, calf, branch. Серед винятків: mass, gather, pathos.
  • [Ɔ:] перед l або l + приголосна, а також в поєднаннях au, aw, aught, auth, war, quar: call, football, altogether, paunch, law, caught, authority, warble, quart, quarterly.
 1. Другий буквою стане О. Її асортимент звуків такий: 
  • [ou] у відкритому ударному складі, перед буквою l, буквосполученнями ll, ld, st, а також у поєднанні oa і ow (наприкінці слів): so, ago, note, provoke, rose, enroll, bold, coat, oath, oat, road, boast, show, mow, blow, most, post. Серед винятків: do, does, who, now, how, cost, lost.
  • [Ɔ] в закритому ударному складі: plot, fox, spot, knot, drop.
  • [u:] в поєднанні oo: moon, afternoon, poop, rooter. Винятки: good, wood, foot, etc.
  • [u] в поєднанні oo, але перед буквою k: cook, look, brook, hookey, nook, rookie.
  • [au] в поєднаннях ou, ow в середині слова: gown, clown, crown, crowd, about, cloud, proud, bound. Серед винятків: enough, country, double, touch, young, bowl.
  • [Ɔi] в поєднаннях oi, oy: choice, voice, boil, spoil, enjoy, loyal, toy.
  • [Ɔ:] в поєднанні or в ударному положенні, а також в поєднаннях oor, ore, oar, ough + t і our (у середині слова): fort, corn, boring, torn, adore, floor, door, therefore, more, board, bought, fought, sought, source, mourn, course, pour. Серед винятків: poor, moor, courage.Поєднання our під наголосом може продукувати й інший звук — [auƏ]: hour, sour, lour,але four [fƆ:]. Це ж поєднання в кінці слів передається звуком [Ə], так само як і поєднання or в неударном становищі: neighbour, labour, doctor, creator, illustrator.
  • [Əs] — саме так ми читаємо поєднання ous в кінці слів: glamorous, tremendous, curious.
  • [Ə:] — це читання поєднання wor в ударному положенні: world, workable, worse, worship.Виняток: worn [wƆ: n].
  • [ᴧ] — такий звук виникає при читанні поєднань oth, on, om, ov під наголосом: mother, other, month, son, some, become, lover, dove. Зверніть увагу: both [bouƟ].
 1. Наступна голосна з правил читання англійської мови — буква Е. Які ж ми можемо зустріти звуки в її присутності: 
  • [I:] у відкритому ударному складі і поєднаннях ee, ea: be, fetor, Steve, feel, peel, teeth, seem, breathe, dean, meal, peace. Серед винятків: great [greit].
  • [e] в закритому ударному складі і в поєднанні ea перед буквами d, n і буквосполученнями th, sure: nest, pet, mental, spread, steady, feather, weather, measure, treasure, meant, cleanser. Серед винятків: read [ri: d], lead [li: d].
  • [ei] в поєднаннях ei, ey в ударному складі: prey, convey, eight, freighter.
  • [ju] читаємо з поєднаннях eu, ew: few, nephew, Europe, deuterium.
  • [Ə:] слід читати в поєднаннях er в ударному складі, і в ear, за яким слідує приголосна: deserve, Berlin, mercy, earth, pearl, dearth. Серед винятків: heart [ha: t]. Якщо ж поєднання er знаходиться в неударном положенні, з’являється той же самої звук, тільки короткий, а не довгий [Ə]: limber, answer, producer, perhaps.
  • [iƏ] будемо вимовляти в поєднаннях ear, eer, ere: near, dear, fear, career, steer, here, hemisphere. Серед винятків: bear [beƏ], there [ƐƏ], were [wƏ:].
  • [i] — саме так буде читатися буква E у відкритому безударном складі (включаючи поєднання er), в поєднаннях et і ey в кінці слів: prevent, erect, exact, regret, restore, regress, bonnet, planet, closet, journey, attorney , honey.
   
  Silent E

  Magic E   
  1. Переходимо до голосною букві I. Крім алфавітного читання ця голосна виробляє також і інші звуки: 
   • [ai] в ударному відкритому складі, в поєднанні ie на кінці односкладових слів і перед такими буквосполученнями, як nd, ld, gn, gh : Prime, kite, bite, die, blind, mind, wind(виток), child, wild, design, sign, sigh, high, fight, bright. Серед винятків: wind [wind] — вітер, gild [gild], live, forgive, cinema.
   • в закритому ударному складі і в неударном положенні ця буква читається як [i]: brick, risk, whist, testimony, handiwork, inclusion.
   • довгий звук [i:] виходить при читанні поєднання ie в середині кореневих слів: field, priest, grief, believe. Виняток: friend [frend].
   • [Ɛ:] вимагає поєднання ir в ударному положенні: stir, first, thirty, girl.
   • [aiƏ] в поєднаннях ire, ia, io : Desire, mire, diagnosis, bias, violinist, riot.
  1. Передостанній голосною буквою стане Y. У неї п’ять варіантів звучання в різних випадках: 
   • [ai] в ударному відкритому складі: cry, lye, byway, cynosure.
   • [i] в закритому ударному складі і у відкритому безударном: mystery, syntax, randy, oily, quandary. Але: apply [Ə’plai]
   • в поєднанні yr + приголосна це звук [Ɛ:]: myrtle. А в тому ж поєднанні тільки в компанії з наступною голосною ми отримуємо звук [aiƏ]: lyre, pyre, gyration.
   • [j] на початку слова перед голосними: yard, yellow, yawl, youth, yet, yolk.
  1. І, нарешті, буква U. Що слід знати про вироблених нею звуках? 
   • [ju] в ударному відкритому складі: puce, mute, lurid, fuel, cucumber.
   • [ᴧ] в закритому складі: publicity, pug, mug, mustard, butter, fun, hurry. Серед винятків: put, push, pull, full, etc.
   • [Ɛ:] в поєднанні ur в ударному складі: purpose, purse, hurl, urban, urge. Але: current[‘kᴧrƏnt].
   • а в тому ж поєднанні, але в безударном складі, так само як і просто в неударном положенні в словах, ця буква читається [Ə]: suggest, supply, mustache, suppose. Зверніть увагу: mercury [‘mƏ: kjuri].
   • [juƏ] перед буквою r і подальшої приголосної: pure, furious, mural. Але: sure [ʃuƏ].
   • [u:] після букв l, r, j в поєднаннях ue, ui: true, blue, juice.

  Приголосні букви

  1. Буква s читається [s] на початку слів, перед і після глухий згодної і в поєднанні ss: save, sudden, spouse, caps, tips, best, less, chess, guess. Ця ж буква читається [z] між голосними, після голосних і дзвінких приголосних на кінці слів: close, choose, prays, photos, cells, pins, beds .Сочетаніе sh ми читаємо [ʃ]: shelf, shock, shut, cash, mushroom , dish. Поєднання ssion читається [ʃƏn]: depression, discussion, admission.
  2. Буква з читається [s] перед голосними буквами e, i, y: cereal, cease, centre, pace City, circuit, cyber, cynic. В інших випадках ця буква вимовляється [k]: concrete, crash, clear, coast, carbon, cripple, curious. Поєднання ck вимовляється [k]: stick, pick, black, deck, lack, crack. Поєднання ch, tchчитається [tʃ]: chase, child, chance, beach, peach, switch, stitch. Буквосполучення — cial читається [ʃƏl]: racial, social, facial .Буквосочетаніе — cient читається [ʃent]: proficient, efficient, deficient.
  3. Буква g читається [dƷ] перед голосними буквами e, i, y: cage, beige, gypsy, gymnastics, ginger, gigantic. Не по правилу: gifted, giggle, girl, give, etc. В інших випадках вимовляється [g]: good, grey, gold, glamor, graceful, gut. Поєднання ng потрібно прочитувати носовою звуком [ŋ]: sting, cling,England, bring, long .Сочетаніе nk читаємо [ŋk]: link, pink, think. А ось у поєднанні kn на початку слова перша буква не вимовляється: knight, knee, knead.
  4. Букву x вимовляємо [gz] перед ударної гласною: examination, example, exotic, executor. В інших варіантах це [ks]: exception, expertise, extravagant, mix, linx.
  5. Буквосполучення th вимовлятиметься двома способами:
   • [Ɵ] на початку і наприкінці більшості знаменних слів: throw, blacksmith, through, threat, thesis.
   • [ð] в службових словах, говірками, займенниках, а також між двома голосними: that, their, those, thus.
  6. Буквосполучення ph слід читати [f]: phone, phantom, phoenix, phrase.
  7. У літеросполученні wr перший букву читати не потрібно: write, wring, wrong, wretched, wrinkle.
  8. А в поєднанні wh читайте тільки перший букву: why, what, whisky, whether, whisper. Але якщо це поєднання стоїть перед буквою о, читається друга буква: who, whoop, whole, whose.
  9. Букву j читаємо [dƷ]: jacket, joy, jingle, joker, jeep, journey.
  10. Буквосполучення ture вимовляємо [tʃƏ]: gesture, creature, mixture, torture.
  А ось і «німі» невимовні приголосні в правилах читання англійської мови. Ось які букви не читаються в наступних буквосполученнях: 
  • b в bt, mb: doubt, climb, dumb.
  • g в gn, gm: sign, paradigm.
  • gh в gh, igh: sigh, high, fight, bright. Але: laugh, enough, cough.
  • l в lf, alk, lm, в дієсловах (could, should, would): calf, half, chalk, talk, palm, balm. Але: gulf.
  • n в mn: autumn, column, damn.
  • p в pn, pt: pneumatic, receipt.
  • s в isl: island, isle, aisle.
  • t в ft, st: often, christen, listen.
  № п/п
  Англ.
  графіка
  Звук
  Укр.
  графіка
  Приклади
  Текст
  Транскрипція
  Транслітерація
         1             
  a
  [eɪ] 1
  ей
  state
  [steɪt]
  стейт
  [æ] 2
  е
  stand
  [stænd]
  стенд
  [ɛə] 3
  ер
  care
  [kɛə]
  кер
  [α:] 4
  а
  park
  [pα:k]
  парк
  [ə] 5
  а
  aroma
  [ə'roumə]
  арóума
         2             
  b
  [b]
  б
  boots
  [bu:ts]
  бутс
         3             
  c
  [s] 6
  с
  сentral
  ['sentrəl]
  сéнтрал
  [k] 7
  к
  cannery
  ['kænərɪ]
  кéнері
         4             
  ch
  [ʧ]
  ч
  check
  [ʧek]
  чек
         5             
  ck
  [k]
  к
  deck
  [dek]
  дек
         6             
  d
  [d]
  д
  door
  [dɔ:]
  дор
         7             
  e
  [i:] 1
  і
  veto
  ['vi:tou]
  вíтоу
  [e] 2
  е
  pen
  [pen]
  пен
  [ɪǝ] 3
  ір
  bere
  ['bɪə]
  бíр
  [ə:] 4
  ер
  university
  [ˏju:nɪ'və:sɪtɪ]
  юнівéрситі
  [ɪ] 5
  е
  electric
  [ɪ'lektrɪk]
  елéктрик
         8             
  ee
  [i:]
  і
  meet
  [mi:t]
  міт
         9             
  ew
  [ju:]
  ю
  new
  [nju:]
  нью
     10            
  f
  [f]
  ф
  formation
  [fɔ:'meɪʃən]
  формéйшон
     11            
  g
  [ʤ] 6
  дж
  gem
  [ʤem]
  джем
  [g] 7
  ґ
  group
  [gru:p]
  ґруп
     12            
  h
  [h]
  г
  herbicide
  [hə:bɪsaɪd]
  гербісайд
     13            
  i
  [aɪ] 1
  ай
  file
  [faɪl]
  файл
  [ɪ] 2
  і
  filter
  ['filtə]
  фíлтер
  [aɪə] 3
  айр
  fire
  ['faɪə]
  файр
  [ə:] 4
  ер
  birth
  [bə:θ]
  берт
     14            
  j
  [ʤ]
  дж
  job
  [ʤɔb]
  джоб
     15            
  k
  [k]
  к
  king
  [kɪŋ]
  кінґ
     16            
  l
  [l]
  л
  lime
  [laɪm]
  лайм
     17            
  m
  [m]
  м
  machine
  [mə'ʃi:n]
  маши́н
     18            
  n
  [n]
  н
  new
  [nju:]
  нью
     19            
  o
  [ou] 8
  оу
  stone
  ['stoun]
  стоун
  [ɔ] 9
  о
  fox
  [fɔks]
  фокс
  [ɔ:] 10
  ор
  more
  [mɔ:]
  мор
  [ə:] 11
  ор
  work
  [wə:k]
  ворк
  [ə] 12
  о
  technology
  [tek'nɔləʤi]
  текнóлоджі
  [ʌ] 13
  о
  company
  ['kʌmpənɪ]
  кóмпані
     20            
  oi
  [ɔɪ]
  ой
  noise
  ['nɔɪz]
  нойз
     21            
  oy
  [ɔɪ]
  ой
  boy
  [bɔɪ]
  бой
     22            
  p
  [p]
  п
  plotter
  ['plɔtə]
  плóтер
     23            
  ph
  [f]
  ф
  factory
  ['fæktərɪ]
  фéкторі
     24            
  qu
  [kw]
  кв
  quick
  [kwik]
  квік
     25            
  r
  [r]
  р
  reck
  [rek]
  рек
     26            
  s
  [z] 14
  з
  closed
  [clouzd]
  клоузд
  [s] 15
  с
  service
  ['sə:vɪs]
  сéрвіс
     27            
  sh
  [ʃ]
  ш
  shell
  [ʃel]
  шел
     28            
  t
  [t]
  т
  tab
  [tæb]
  теб
     29            
  tch
  [ʧ]
  ч
  match
  [mæʧ]
  меч
     30            
  th
  [ð]
  з
  this
  [ðɪs]
  зис
  [θ]
  т
  three
  [θri:]
  трі
     31            
  tion
  [ʃən]
  шон
  nation
  [neɪʃən]
  нейшон
  national
  ['næʃənəl]
  нéшонал
     32            
  u
  [ju:] 16
  ю
  tube
  [tju:b]
  тьюб
  [ʌ] 17
  а
  mud
  [mʌd]
  мад
  [juə] 18
  юр
  pure
  [pjuə]
  п’юр
  :] 19
  ур
  turn
  [tə:n]
  турн
  [ə] 20
  у
  industry
  ['ɪndəstrɪ]
  íндустрі
     33            
  v
  [v]
  в
  service
  ['sə:vɪs]
  сéрвіс
     34            
  w
  [w]
  в
  welding
  ['weldɪŋ]
  вéлдинґ
         35    
  x
  [gz]21
  ґз
  example
  [ɪg'zα:mpl]
  еґзáмпл
  [ks] 22
  кс
  box
  [bɔks]
  бокс
         36    
  y
  [aɪ]1
  ай
  shy
  [ʃaɪ]
  шай
  [ɪ]2
  і
  myth
  [mɪθ]
  міт
  [j] 23
  й
  yard
  [jα:d]
  ярд
  [ə:]4
  ер
  Myrtle
  [mə:tl]
  Мертл
         37    
  z
  [z]
  з
  zone
  [zoun]
  зоун  [1] У відкритому складі
  [2] У закритому складі
  [3] У складі типу «голосна + re»
  [4] У складі типу «голосна + r»
  [5] У ненаголошеній позиції
  [6] Перед eiy
  [7] В інших випадках
  [8]  У відкритому складі
  [9]  У закритому складі
  [10] У складі типу «голосна + re»
  [11] У складі типу «голосна + r»
  [12] У ненаголошеній позиції
  [13] Перед m,n,th,v
  [14] Між голосними
  [15] В інших випадках
  [16] У відкритому складі
  [17] У закритому складі
  [18] У складі типу «голосна + re»
  [19] У складі типу «голосна + r»
  [20] У ненаголошеній позиції
  [21] Між голосними
  [22] В інших випадках